Technický jarmark Zlín 2022: Žáci a žákyně zlínských základních škol navštívili šest významných zaměstnavatelů ve Zlíně a okolí

31. květen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Šárka Grygerová
Technický jarmark Zlín 2022: Žáci a žákyně zlínských základních škol navštívili šest významných zaměstnavatelů ve Zlíně a okolí

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila na čtvrtek 26. května 2022 pro bezmála dvě stovky žáků a žákyň pěti zlínských základních škol exkurze do provozů šesti významných místních firem. Technický jarmark Zlín je již tradiční akce určená žákům 7. až 9. ročníků, jejímž cílem je představit moderní pracovní prostředí a možnosti pracovního uplatnění v různých odvětvích v našem regionu.

Žáci spolu s pedagogy tak měli možnost navštívit výrobní prostory firem KOMA MODULAR s.r.o., SYKORA, spol. s r.o., greiner packaging slušovice s.r.o., greiner assistec s.r.o., Promens Zlín a.s. a ZLÍN ROBOTICS s.r.o. Akce se uskutečnila v průběhu dopoledne a každý z žáků navštívil dvě z uvedených firem.

Exkurze nabídly žákům vhled do několika průmyslových odvětví. KOMA MODULAR s.r.o. je český výrobce staveb z prefabrikovaných modulů. Firma se zaměřuje na občanské stavby u nás i v zahraničí (školy, zdravotnická zařízení, administrativní budovy, bytové domy, hotely, prodejny, letiště, sanitární moduly aj.). Nábytkářská firma SYKORA, spol. s r.o. vyrábí kuchyňské sestavy a nábytek vybavený nejpokročilejšími technologiemi. Společnosti greiner packaging slušovice s.r.o. a greiner assistec s.r.o. působí v oblasti výroby plastových obalů a produktů, důraz kladou též na trvalou udržitelnost. Dalším zástupcem pro náš region tradičního plastikářského průmyslu je firma Promens Zlín a.s., která vyrábí zejména exteriérové plastové díly pro automobilový průmysl. Na vývoj a projektování robotických a automatizačních technologií se zaměřuje firma ZLÍN ROBOTICS s.r.o., jejíž zákazníci jsou především z oblasti elektronického, světelného, strojního, automotive nebo zemědělského průmyslu.

Součástí Technického jarmarku Zlín byla prezentace středních škol. Možnosti studia představili žákům zástupci Střední průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín a zástupci Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila pro žáky základních škol (a jejich rodiče) také informační brožuru, v níž jsou krátce představeny jednotlivé firmy spolu s profesemi, které v nich nacházejí uplatnění, a střední školy regionu, které nabízejí související obory vzdělání.

Technický jarmark Zlín pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903), který je spolufinancován EU prostřednictvím Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání.