Test digitálních dovedností

10. březen 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Test digitálních dovedností

Europass nabízí od konce roku 2021 novou službu – můžete si zdarma otestovat své digitální dovednosti. Vyplnění testu vám umožní lépe porozumět tomu, jakou máte úroveň digitálních dovedností, a po jeho absolvování získáte certifikát, kde je úroveň vašich dovedností uvedena. Díky němu pak budete lépe prokazovat své digitální dovednosti při různých příležitostech.

Test je založen na kombinaci znalostí a sebehodnocení vašich dovedností. K dispozici je 29 jazykových verzí, můžete jej absolvovat v češtině, angličtině i dalších jazycích. Test vychází z rostoucí poptávky zaměstnavatelů po digitálních dovednostech a z Evropského rámce digitálních kompetencí pro občany, který vyvinulo Společné výzkumné středisko a Evropská komise.

Test je určen všem od 15 let, můžete jej udělat rovnou bez přihlášení, po absolvování si pouze vyplníte jméno a poté stáhnete zprávu o výsledcích testu svých dovedností do svého počítače. Pokud se přihlásíte do profilu Europassu, zpráva o vašich digitálních dovednostech se automaticky uloží do vašeho Europass portfolia.

Otestujte si své digitální dovednosti na webu Europa.eu

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.europass.cz