Tipy pro online poradenství

8. září 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Euroguidance
Tipy pro online poradenství

Jak postupovat v online prostředí při poradenství? Ze série webinářů, které se zaměřily na online poradenství, si nyní můžete prohlédnout tzv. desatera, kde najdete tipy a rady od zkušených poradců. Jak postupovat v online prostředí při individuálním či skupinovém poradenství? Jak lze využívat facebookové skupiny v kariérovém poradenství a k čemu?

 1. Mějte na paměti, že obsah stojí vždy nad formou.
 2. I skrze online prostředí lze přenášet emoce a navázat spojení.
 3. Věci si dopředu vyzkoušejte, ale také improvizujte, používejte to, co máte vy nebo klient k dispozici.
 4. Přemýšlejte, jak nahradíte chybějící fyzické pomůcky, pokud je normálně při poradenství používáte.
 5. Zajistěte bezpečí a klid jak sobě, tak i klientovi.
 6. Různé aplikace a online nástroje slouží jako skvělý pomocník pro hravé úkoly (před, během i po), nepřekombinovávejte však tyto technologie nad míru.
 7. Ověřujte si průběžně, zdali klienti stíhají vaše tempo v kontextu technologií. Více se doptávejte.
 8. Připravte se na technické problémy, výpadky a naučte se pracovat s alternativními řešeními. (Vždy mějte záložní technické řešení, například klidně tužku & papír > scan/kamera.)

Individuální poradenství

PŘED

 • dejte klientovi možnost volby formy setkání online (délka, čas, někdy i nástroj)
 • pošlete klientovi jasné organizační i technické informace předem

BĚHEM

 • reflektujte své a klientovy emoce, pocity či únavu
 • zkuste pracovat se sdílenou obrazovkou
 • reflektujte, zda jste tam, kde klient potřebuje být – zda stále řešíme to, co máme (zakázku)

PO

 • dejte prostor na otázky klienta i po schůzce
 • poskytněte shrnutí schůzky (klidně ve formě textu nebo myšlenkové mapy) nebo nechejte klienta, ať shrne to, co si odnáší
 • v případě pokračování pošlete písemně další kroky

Skupinové poradenství

PŘED

 • investujte čas do kvalitní přípravy: rozdělte si role (lektor, technická podpora atd.), domluvte si pravidla a způsob komunikace
 • definujte si cíle setkání
 • dopředu pošlete skupině informace o struktuře setkání a technickém řešení
 • nebojte se zařadit i aktivity, kdy se klienti odpojí a pracují si na svém tématu off-line

BĚHEM

 • dodržujte čas a verbalizujte, kde se zrovna nacházíte ve struktuře
 • aktivizujte klienty i během setkání (skrze chaty, hlasování, …)
 • dodržujte pauzy po 1-1,5 h
 • zkuste členit i uvnitř skupiny do dvojic či menších skupin

PO

 • sdílejte výstupy ve skupině a pracujte následně se zpětnou vazbou
 • pokud jsou návazná setkání: zašlete nejen zpětnou vazbu, ale i návazný program
 • zkuste se vrátit k cílům daného setkání

Facebookové skupiny v kariérovém poradenství a k čemu je využít 

Hledání práce
V odborných skupinách jsou často pracovní nabídky, kontakty, tipy a informace z daného oboru atd.
Možnost získaní informací o trhu práce v konkrétním oboru v dané skupině.
Odborné skupiny KP poskytují možnost spolupráce, propojení s kolegy z různorodých institucí (Kariéroví poradci, koučové, lektoři a další nadšenci CZ & SK, Euroguidance )

Vzdělávání
Skupiny mohou sloužit jako vzdělávací nástroj – lze vytvořit kurz, udělat živé vysílání, sdílet soubory atd.

Podpora a komunikace
Skupiny nabízejí možnost vzájemného učení, vymezeného bezpečného prostoru, přístupu 24/7, asynchronní komunikace, sdílení atd.
Existuje celá řada zaměření skupin, které může odpovídat na různé potřeby klientů/poradců:

 • zájmové
 • lokální
 • odborné
 • hledání práce
 • podpůrné
 • nákup a prodej
 • skupina jako produkt/služba
 • vzdělávací

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz