Tři tipy, jak podpořit rodiče během kariérového rozhodování jejich dětí

14. září 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: EKS, z. s.
Tři tipy, jak podpořit rodiče během kariérového rozhodování jejich dětí

Jak si vybrat školu a na co se vůbec hodím? A co když si vyberu špatně? Otázky, které s příchodem nového školního roku začínají pálit nejednoho deváťáka. Někdo má o svém budoucím směřování jasno již od první třídy, jiní si před vyplněním přihlášek hází korunou. Ať tak či tak, při rozhodování mladých lidí hraje roli celá řada vlivů a mezi ty nejdůležitější patří bezpochyby rodiče. A jak můžeme jako školní kariéroví poradci rodičům tuto nelehkou roli usnadnit?

1. Seznamme rodiče s možnostmi kariérového poradenství

Vzpomenete si, jak vypadalo poradenství za časů vaší školní docházky? Kariérové poradenství si cestu do českých škol teprve hledá a většina rodičů tak nemá přímou zkušenost s kariérovými aktivitami či konzultací s poradcem. Není proto divu, že když přijde čas rozhodování, příliš často je nenapadne hledat podporu zrovna ve škole. Proto je velmi důležité školní kariérové poradenství rodičům srozumitelně představit, přiblížit jeho obsah a možnost obrátit se na poradce v průběhu roku několikrát připomenout. A jak toto téma s rodiči otevřít? Naše krátké animované video hravou formou přibližuje, v jakých situacích je kariérové poradenství nápomocné.

2. Vytvořme prostor pro sdílení

Při přemýšlení, kam podat přihlášku, je dobré vzít v potaz nejen zájmy a aktuální studijní výsledky, ale i hodnoty, osobnostní nastavení či potřeby mladého člověka. A protože mnohé školní kariérové aktivity vedou k prohloubení sebepoznání žáků a rozšíření jejich obzorů, jsou jejich výstupy skvělým odrazovým můstkem pro rodinnou debatu o dalším směřování. Každá škola funguje trochu jinak a je vhodné se zamyslet, jaký způsob předávání informací o realizovaných kariérových aktivitách bude nejlépe fungovat. Mezi nápady, které se na řadě škol osvědčily, patří například vyčlenění místa na webových stránkách školy, pravidelný prostor na třídních schůzkách či shromažďování výstupů kariérových aktivit do portfolií žáků, která jsou následně s rodiči sdílena.

3. Nabídněme podporu šitou na míru

Řada rodičů se nemusí v roli poradců vlastním dětem cítit komfortně. Mnohdy neví, kde hledat informace, neorientují se v možnostech dalšího vzdělávání a aktuálních trendech světa práce. Jejich doporučení se tak většinou opírají pouze o vlastní zkušenosti a informace z blízkého okolí. Zprostředkováním odkazů na klíčové informační zdroje, pořádáním besed či nabídkou individuálních konzultací tak můžeme rodičům jejich nelehkou úlohu velmi usnadnit. Při nabídce této podpory se vyplatí vyjít z aktuálních potřeb rodičů a jejich časových možností. Poslední rok například ukázal, že pro mnohé rodiče je jednodušší najít si čas na online setkání ve večerních hodinách než se uvolnit z práce odpoledne. Pro získání informací skvěle poslouží třeba krátký dotazníček na první třídní schůzce nebo elektronický formulář na webu školy.

 

Zdroj: EKS, z. s., www.ekskurzy.cz