Tyto dovednosti budou mladí lidé potřebovat pro budoucí zelená pracovní místa

7. listopad 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Tyto dovednosti budou mladí lidé potřebovat pro budoucí zelená pracovní místa

Co jsou to “zelené dovednosti” a k čemu je budeme potřebovat? Dnešní chytrá rozhodnutí mohou mladým lidem na světě zajistit úspěch v oblasti zelených pracovních míst budoucnosti. Rozhodování však může být složité, protože mnoho z těchto budoucích pracovních míst ještě neexistuje.

Program OSN pro životní prostředí podal pomocnou ruku v podobě GEO-6 pro mládež – digitálního průvodce volbou udržitelného povolání a dovednostmi potřebnými pro úspěch v zelených odvětvích.

Zde je šest klíčových kategorií dovedností, které mohou v budoucnu pomoci vybudovat úspěšnou kariéru.

  • Vědecké dovednosti: Zelená ekonomika budoucnosti bude do značné míry záviset na pracovnících se silným vědeckým vzděláním. Mezi klíčové pozice budou patřit vědci v oblasti životního prostředí, biologové, hydrologové a biochemici. Lidé na těchto pozicích budou monitorovat, spravovat a chránit přírodní zdroje včetně půdy a cenných vodních zdrojů.
  • Architektonické a plánovací dovednosti: Budovy budou energeticky účinnější a na jejich výstavbu a provoz se bude spotřebovávat méně zdrojů. Architekti a projektanti budou tyto budovy navrhovat tak, aby vyhovovaly předpisům na ochranu životního prostředí a požadavkům klientů na zelené plochy.
  • Ekologické inženýrství a technické dovednosti: Dnešní mladí lidé budou zítra zelenými inženýry, kteří budou pomáhat při navrhování a údržbě solárních panelů, větrných turbín, nízkoemisních vozidel a dalších technologií pro zelené hospodářství.
  • Zemědělské dovednosti: S rostoucí udržitelností zemědělství a zásobování potravinami bude přibývat ekologických pracovních míst v oblastech, jako je ekologické zemědělství, městské zemědělství a precizní zemědělství. To zahrnuje využívání dat k měření a zlepšování efektivity zemědělství.
  • Dovednosti v oblasti environmentální spravedlnosti: Pracovníci v této oblasti se budou pohybovat na pomezí lidských práv a práv na ochranu životního prostředí. Získají právní, sociální a historické povědomí, aby zajistili, že lidstvo nebude opakovat chyby z minulosti, které vedly k rasové a sociální nespravedlnosti a špatnému stavu životního prostředí a sociálního zdraví.
  • Systémové dovednosti: Zelená ekonomika bude potřebovat pracovníky, kteří budou schopni navrhovat, provozovat a monitorovat širokou škálu systémů. Budou muset vyhodnocovat systémy podle ukazatelů výkonnosti a hledat způsoby, jak optimalizovat a zlepšovat jejich provoz. Budou potřebovat dovednosti v oblasti makroekonomie, aby do dlouhodobých infrastrukturních projektů zabudovali udržitelnost.

Pracovní místa v zelené ekonomice

V zelené ekonomice vzniknou miliony nových pracovních míst a profesí. Vytvoření nových pracovních míst je však jen částí rovnice. Zásadní význam má rozvoj náležitě kvalifikované pracovní síly.

Přečtěte si více v článku Tyto dovednosti budou mladí lidé potřebovat pro budoucí zelená pracovní místa na platformě EPALE.

 

Zdroj: EPALE Česká republika, https://epale.ec.europa.eu/cs/