Učte se aktivně z vlastních zkušeností

3. leden 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Olga Běhounková
Učte se aktivně z vlastních zkušeností

Vzdělávání je základ a schopnost učit se je klíčem k budoucnosti. Slyšeli jste už o učebních stylech? Jde o mnohokrát vyvrácený mýtus, který výzkumy nepotvrdily. Kde tedy hledat důvody, proč nám to při učení někdy jde a jindy nejde?

Učební styly, o nichž se často učíme jako o danosti, jsou mýtem. Tedy mýtem v pojetí, že “takoví lidé jsou”, a proto se to či ono lépe učí. Neexistují žádné důkazy o tom, že by proces vzdělávání měl vyhovovat různým stylům učení, ani že by urychloval naši schopnost (na)učit se. Proces učení je totiž ovlivňován mnoha faktory. Mezi nejvýše umístěné položky patří naše jazykové dovednosti a schopnost porozumět textu. Spadá sem také naše paměť a způsob, jak o svých schopnostech mluvíme. I to má vliv na to, jak se učíme a jakých při tom dosahujeme výstupů. Například jak silně se snažíme, jak moc riskujeme nebo zda dokážeme vytrvat, když narazíme na překážky.

V kontextu firemního vzdělávání je rozhodujícím faktorem atraktivita tématu, jeho využitelnost ve firemní praxi, správně nastavené vzdělávací cíle a podle nich zvolené formy a metody a “last, but not least”, naše ochota učit se. Ideální způsob předání informací, tedy získávání, rozšiřování či prohlubování našich vědomostí, dovedností a návyků, definuje obsah učení. Obsah učení tedy ovlivňuje to, proč, co a jak efektivně se učíme. Nedopusťme, aby pracovníci byli pasivními konzumenty obsahu, vždy by měli být i jeho tvůrci.

Obsah učení

Velký vliv na proces učení u pracovníků má jejich motivace, očekávání, naladění na vzdělávací aktivitu, lektora či vzdělávací platformu. Očekávají, že to bude mít dopad na jejich práci, na jejich rozvoj. Z hlediska vědomostí si chtějí zapamatovat a pochopit předaná fakta, znalosti či informace, jejich vzájemné souvislosti mezi nimi. Tvorbu a získávání nových dovedností spojují s vykonáváním dané činnosti na základě získaných vědomostí a přenesením získaných vědomostí do praxe. Ve firmách je nutné se soustředit zejména na dovednost učit se (learning skills). Slovy kolegy Brana Frka na showcase LEARN & TECH 2022 se jedná o potřebu zvyšovat “kognitivní fitness” pracovníků, aby byli v dobré kondici a schopni učit se.

Jak na pozitivní návyky

Odhadem téměř polovinu našeho chování v dospělosti tvoří návyky, tedy činnosti, které děláte automaticky bez přemýšlení a nevyžadují vaši soustředěnost. Chcete-li být úspěšní, ať už si pod tím představíte cokoliv, zaměřte se na budování pozitivních návyků. Tyto malé akce, které často děláte, významně ovlivňují to, jak se vám v životě bude dařit či naopak. Pomoc by vám mohly odpovědi na následující otázky:

  • Co děláte v pracovních dnech, kdy se vám daří či zažíváte tzv. flow?
  • Jaká činnost pro vás představuje základní kámen úspěchu?
  • Hovoříte alespoň jednou týdně s někým chytřejším, kdo vás rozvíjí?
  • Je učení se dobrovolnou součástí vašeho života či jde o povinnost?

Velkou chybou, kterou při učení děláme, bývá, že se při něm zaměřujeme hlavně na sebe a učíme se individuálně. Pokud se učíte něco nového, proberte to s někým, kdo už má v daném tématu zkušenosti. Nepodceňujte sociální učení a pečujte o své kontakty ve firmě i mimo ni, komunikujte s kolegy, manažery, stakeholdery aj. Komunikujte a vzdělávejte se uvnitř firmy. Najděte si jednou týdně čas a popovídejte si s někým, kdo vás inspiruje či předčí alespoň v jedné oblasti vašeho života. Pokud jste ve fázi kariérního růstu, měli byste si povídat s někým, kdo je profesně před
vámi. Pokud chcete spíše zapracovat na vaší fyzické kondici, prostě se rozhodněte a konejte. Využít můžete buď „chytré“ aplikace či opět najít někoho, kdo do toho půjde s vámi. Vyhněte se obvyklé výmluvě “Nemám na to čas” a nepodceňujte ani duševní hygienu.

Aktivně se učte ze zkušeností

Proces učení není neměnný. Mění se v průběhu našeho života podle intenzity vzdělávací potřeby a v závislosti na naší motivaci a záměru. Klíčové je se aktivně učit z vlastních zkušeností a být tím, kdo je za své učení odpovědný. Jak říká známý aforismus: “Ať si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, máte pravdu.” Mistrovství dosáhnete cestou neustálého hledání a snažení. Vaše schopnosti se neustále vyvíjí, pracujte na nich. Užívejte aktivní studijní metody, např. trénink vybavování (neustále se snažte dostávat informace ze své hlavy a testujete, kolik si toho dokážete vybavit) a prokládané učení (záměrně střídejte dvě nebo více dovedností naráz, déle si vše zapamatujete než při učení se jednoho tématu naráz).

Některé rozdíly v učení mají význam, jiné ne. Podstatný rozdíl je v tom, jak sami sebe a své schopnosti a dovednosti vnímáme. Úspěšní manažeři hovoří o překonávání překážek, které je posunulo. Buďte to vy, kdo má odpovědnost. Jedna obchodnická moudrost říká: “Z lovecké chaty si jelena nevystřelíš.” Totéž platí pro učení. Musíte jednat, najít, co hledáte. Mistrovství je výsledkem stálého hledání a snažení.

Brown, Peter C., Henry L. Roediger a Mark A. McDaniel. Nauč se to! Jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017.

Urbanová, Elena. 6 vzdělávacích mýtů, Firemní vzdělávání, říjen 2021, s. 12–13.

Podcast e-learning žije!, díl Mýty vo vzdelávaní z 18. 11. 2020.

 

Zdroj: Firemní vzdělávání, 12/2022, www.firemnivzdelavani.eu