Udržitelné kariérové poradenství

24. červenec 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová, Kateřina Hašková
Udržitelné kariérové poradenství

Podle více než 67 % mladých lidí budeme žít v horším světě. Optimistické vyhlídky do budoucna má jen 11 % respondentů průzkumu České klima 2021. Na tuto situaci by měl reagovat i systém poradenských služeb, včetně kariérového poradenství.

V roce 2020 a 2021 Katedra environmentálních studií FSS MU ve spolupráci s Green Dock, z.s. realizovala sběr dat od 2 762 respondentů a respondentek. Zjišťovali mimo jiné celkový postoj mladých k ochraně přírody a životního prostředí, za koho se považují, jaké mají politické názory, která mediální témata je nejvíce zajímají. Jejich pohled na budoucnost a názory na životní způsob většiny společnosti.

Jaká jsou specifika této věkové skupiny? Mladí lidí mezi 15-20 lety více než ostatní:

 • prožívají klimatický distres,
 • občansky se angažují jak v ochraně, tak obecně (ne však všemi způsoby),
 • akceptují různé formy protestů za ochranu klimatu,
 • očekávají zlepšení v celé řadě oblastí v případě důsledné ochrany klimatu, která by měla zabránit zvýšení průměrné globální teploty o 1,5 stupně Celsia,
 • se pohybují mezi lidmi, kteří mají názory na změnu klimatu stejné nebo podobné jako oni,
 • politicky se přiklání k liberálním a rovnostářským přesvědčením,
 • a pochopitelně mnohem více využívají sociální sítě.

Některá z výzkumných zjištění

 • Skoro 70 % dotazovaných se v aktuálním výzkumu vyjádřilo, že jsou jim blízké myšlenky ochrany přírody a životního prostředí.
 • Z mediálních kanálů jsou na prvním místě pro naprostou většinu mladých lidí sociální sítě (denně 94 %), následované on-line videi (69 %). Na prvním místě je Instagram – denně se na něj přihlašuje 86 % dotazovaných, přinejmenším jednou měsíčně dohromady 96 %. Facebook si drží druhé místo proti Tik Toku (FB denně 52 %, účet používá min. několikrát měsíčně dohromady 88 %).
 • Mladí Češi a Češky se považují na prvním místě za ochránce přírody (57 %). Nadpoloviční většina se také vnímá jako demokraty (54 %) a vlastence (51 %).
 • Mladí Češi a Češky důvěřují doptávaným institucím výrazně více než starší generace. Jejich největší důvěru mají vědecké a výzkumné instituce (76 %), s odstupem následované neziskovými organizacemi (51 %), Ministerstvem životního prostředí (50 %), ekologickými sdruženími (51 %) a Evropskou unií (51 %). Zcela minimální důvěru mají politici (9 %).
 • Mladí kladou velký důraz na lidskoprávní i ekonomickou ochranu ohrožených a marginalizovaných skupin. Jednoznačně odmítají vystoupení z Evropské unie, stejně jako další autoritářské a konzervativní názory.
 • Oproti starším generacím jsou mladší ochotnější debatovat osobně nebo on-line o veřejných záležitostech (57 %) a podepsat petici (62 %). Naopak významně méně přispívají na neziskové aktivity (37 %), kontaktují politiky nebo úředníky kvůli veřejným záležitostem (10 %) a angažují se v místním spolku, neziskové organizaci nebo politické straně (7 %).
 • Nadpoloviční většině dotazovaných se životní způsob současné společnosti nelíbí – v součtu se jedná o 52 %. Vyznačují se pesimismem ohledně budoucnosti. Podle názorů více než 67 % oslovených budeme žít v horším světě.
 • Více než čtyři pětiny oslovených si uvědomují, že změna klimatu už reálně probíhá. Více než 70 % rozhodně či spíše souhlasí s tím, že hlavní příčinou změny klimatu jsou tzv. antropogenní vlivy.
 • Mladí lidé prožívají především bezmoc. Ale také strach, smutek nebo vztek. Tyto emoce podle svých slov prožívá ‘extrémně‘ asi každý desátý z nich.

Pro srovnání, nedávno byl na Slovensku publikován obdobný výzkum Slovenská klíma 2022.

Možné podoby kariérového poradenství do budoucna: inspirace a zdroje pro kariérové poradce/poradkyně

 • Pedagogika spolupráce a solidarity (Unesco report, 2021). Solidarita, soucit, etika a empatie by měly být integrovány do způsobů, jimiž se učíme.
 • Ekonomie koblihy (Kate Raworth, 2020). Rozšiřující se kruhy našeho “já” (Joanna Macy, Chris Johnstone, Aktivní naděje, 2020)
 • Zelené poradenství. Poradenství musí brát v potaz a zvyšovat povědomí o environmentálních dopadech kariérních voleb (Peter Plant, 2014).
 • Udržitelné kariérové poradenství (Miriam Dimsits, 2020). Kariérové poradenství vzhůru nohama (Kamila Bolfová a Martin Nawrath, 2021). Dialog s vlastním závazkem k udržitelnému sociálně spravedlivému životu na Zemi (Alice Müllerová, Kateřina Hašková, 2020).

Celou studii najdete na webu společnosti Člověk v tísni (.pdf). Více informací k udržitelnému kariérovému poradenství je k dispozici v přiložené prezentaci Kateřiny Haškové, kterou představila na červnové konferenci KHK ZK pro kariérové poradce ve Zlíně.

Soubory ke stažení