Umělá inteligence a příležitosti v ČR

11. únor 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Aspen Institute CE
Umělá inteligence a příležitosti v ČR

Aspen Institute CE ve spolupráci s Microsoft Česká republika a Slovensko vypracoval studii Umělá inteligence a příležitosti v České republice. Studie je kolektivním dílem skupiny expertů a klade si za cíl zhodnotit aktuální situaci a ekonomické příležitosti spojené s rozvojem umělé inteligence. 

Autoři se soustředili především na ty oblasti, v nichž ČR výrazněji vybočuje z průměru členských států EU. Jak vypadá využívání umělé inteligence ve firemní praxi, jaké jsou naše silné a slabé stránky pro vytvoření úspěšného ekosystému umělé inteligence?

Plné znění studie Umělá inteligence a příležitosti v ČR