Umělá inteligence a propojení s trhem práce

19. duben 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Umělá inteligence a propojení s trhem práce

Studie Umělá inteligence a propojení s trhem práce OECD ze začátku letošního roku přináší vhled do využívání umělé inteligence veřejnými i soukromými poskytovateli služeb zaměstnanosti, HR odděleními firem, poskytovateli online služeb podporujících zaměstnanost (pracovní portály, kariérové poradenství apod.). Identifikuje překážky, které dosud brání jeho širšímu využití, a očekávané přínosy jeho zavedení v těchto službách.

K nezbytné reakci legislativních opatření patří akt o umělé inteligenci připravený Evropskou unií, který mezi rizikové oblasti zahrnuje “systémy umělé inteligence používané pro nábor nebo výběr osob, zejména pro inzerci volných pracovních míst, prověřování nebo filtrování žádostí, hodnocení uchazečů během pohovorů nebo testů” a podmínění jejich využití požadavky v oblasti kvality datových souborů a dokumentace, transparentnost, přesnost a další.

Studie je k dispozici na webu OECD.

 

Zdroj: EPALE SK, www.epale.ec.europa.eu