Ve Zlíně se uskutečnila přehlídka středních škol

5. listopad 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Romana Kozubíková
Ve Zlíně se uskutečnila přehlídka středních škol

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským krajem uspořádali dne 3. listopadu 2021 Veletrh práce a vzdělávání. Přehlídka středních škol doplněná o vybrané firmy regionu byla určena žákům základních škol, jejich rodičům a široké veřejnosti. Na akci se představilo přes 70 vystavovatelů.

Na úvod pozdravila účastníky radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová a ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová. Veletrh zahájila ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Iveta Táborská.

Po úvodních proslovech následovalo předání ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli 2020/21“. Ocenění předávala HR manažerka Kateřina Novotná z otrokovického závodu společnosti Trelleborg. Vítězem se stala Střední průmyslová škola Otrokovice, druhé místo obsadila Střední průmyslová škola strojnická Vsetín a na třetím místě se umístila SPŠ Polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín.

Dopolední program Veletrhu byl určen pro skupinové prohlídky žáků ZŠ s pedagogy, tuto možnost využilo 10 základních škol s celkovým počtem téměř 400 žáků. Odpoledne bylo určeno rodičům s dětmi a široké veřejnosti. Celkem se akce zúčastnilo přes 1000 návštěvníků. Během celé akce měli možnost zhlédnout vystoupení na pódiu vybraných středních škol. Vidět mohli sborku a rozborku zbraní, ukázku první pomoci či přehlídku historických modelů ošetřovatelství, práci malířů a tesařů, prezentaci cukrářského umění, výcvik psů nebo ukázku sebeobrany žáků. Kromě spousty užitečných informací o školách a firmách, si žáci odnesli i hodnotné ceny, které byly v rámci akce losovány. Za poskytnutí cen patří poděkování právě vystavovatelům.

Cílem Veletrhu bylo pomoci žákům a rodičům při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, a to ve vazbě na aktuální potřeby trhu práce.

Realizováno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“.