Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2023

19. září 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Okresní hospodářská komora Kroměříž
Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2023

Okresní hospodářská komora Kroměříž pořádá v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu a rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2023. Akce se uskuteční 3. října 2023 od 9.00 do 18.00 v prostorách Domu kultury. 

Tato informační akce má žákům posledních ročníků ZŠ a jejich rodičům pomoci při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi. Zúčastní se také zaměstnavatelé, kteří se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pracovní uplatnění.

Vaše dotazy zodpoví Jaroslava Nováková, řešitel odborných aktivit IKAP, ohkkm@ohkkm.cz, mob. 724 613 011

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.