Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2022

24. srpen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Olga Šišková
Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2022

V Kongresovém centru Zlín se ve středu 2. listopadu 2022 bude konat tradiční Veletrh práce a vzdělávání pro žáky posledních tříd základních škol a jejich rodiče. Vystavovatelé zde mohou prezentovat svou školu, obory vzdělání, stipendijní programy apod. Rádi bychom upozornili, že kapacita sálu je již téměř zaplněná a zbývá obsadit několik posledních míst.

Střední školy Zlínského kraje, které mají zájem zúčastnit se akce jako vystavovatelé, mají možnost přihlásit se nejpozději do 5. 9. 2022, a to formou e-mailu na adresu siskova@khkzk.cz.

Akce je součástí projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903. Vystavovatelé nehradí žádný registrační poplatek.