Veterinářství se mění: ženy nyní převažují nad muži

11. červen 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje
Veterinářství se mění: ženy nyní převažují nad muži

Veterinářství jako obor vykonávaný převážně muži? Doba, o které psal oblíbený britský spisovatel – veterinář James Herriot, je pryč. V současnosti veterinářské profese vykonávají hlavně ženy.

Na veterinárních školách převažují dívky

Už dávno neplatí, že veterinářství je téměř výhradně „mužský“ obor. Ve skutečnosti v něm postupně mužů ubývá, a naopak výrazně roste podíl žen. To se projevuje i v zájmu o studium oboru. Například na Tauferově střední škole veterinární v Kroměříži, která jako jediná ve Zlínském kraji nabízí studium veteriny na středoškolské úrovni, tvořily ve školním roce 2022/23 dívky 87 % všech žáků, zatímco chlapci jen 13 %. Téměř stejný podíl studentek a studentů vykazuje brněnská Veterinární univerzita, kde ženy tvoří 88,5 % studujících. To je pro zajímavost ještě vyšší podíl studentek než na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde studuje 87 % žen a 13 % mužů. Zatímco o feminizaci školství se hovoří již delší dobu, stejné téma se v případě veterinárních profesí v České republice téměř nediskutuje.

Muži v oboru mizí, nejmladší generaci veterinárních profesí tvoří hlavně ženy

Postupné mizení mužů z veterinárních profesí lze zaznamenat i na pracovním trhu. Podle průzkumu Evropské federace veterinářů (FVE) z roku 2023 v rámci Evropy reprezentují ženy 65 % pracovníků v oboru, muži 35 %. Ještě v roce 2018 tvořily ženy jen 58 % evropských veterinářů, zatímco jejich mužské protějšky 42 %. Oproti situaci před 5 lety se tedy podíl žen v sektoru poměrně výrazně zvýšil. V České republice se situace podobá té evropské. V roce 2023 činil podíl veterinářek 72 %, muži pak mezi českými veterináři tvořili 28 %. Na úrovni jednotlivých evropských zemí se však složení veterinářů z hlediska pohlaví výrazně odlišuje. Například ve Švédsku činí podíl mužů jen 17 %, v Belgii je podíl mužů a žen zcela vyrovnaný a v případě zemí jako Maďarsko nebo Irsko stále mezi veterináři převažují muži (72 % v případě Maďarska a 57 % v Irsku).

Postupná feminizace veterinářství v Evropě je vidět i na jednotlivých věkových skupinách veterinárních profesí, členěných podle pohlaví. Zatímco ve věkové skupině 60-64 let tvoří muži 61 % (a v kategorii 65 a více let dokonce 77 %), mezi veterináři mladšími než 30 let tvoří muži už jen 19 % pracovníků.

Proč muži ztrácí o obor zájem?

Výše zmíněné pak vede k otázce, zda některé charakteristiky mužů nezačnou mezi veterináři chybět. Například jejich zpravidla silnější fyzická konstituce a větší síla může být výhodou při manipulaci s většími zvířaty při ošetřování a léčbě.

Důvody feminizace veterinářství se pokusila shrnout Jeanne Lofstedt ve článku „Gender and veterinary medicine“. Uvádí příčiny jako eliminaci diskriminace při přijímání ke studiu na základě pohlaví, zlepšení utlumování velkých zvířat pomocí přípravků na znehybnění a znecitlivění, zvýšení počtu ženských vzorů zejména ve fyzicky náročných aspektech profese a také pečující image veterinářů představovaná v knihách a v televizi.

K příčinám, proč muži postupně ztrácí zájem o obor veterinářství, Lofstedt řadí neochotu mužů vstupovat do profesí s nízkými nebo stagnujícími příjmy (již delší dobu je tomu tak ve veterinární medicíně v prostředí USA), ztrátu autonomie v profesi (spojenou s poklesem počtu majitelů praxí v poměru k počtu zaměstnaných veterinárních lékařů) a nakonec i „trendový efekt“ (s tím, jak do veterinární profese vstupuje více žen, klesá v očích mužů prestiž profese jako mužského povolání).

Platy v sektoru

Kvalifikovaní pracovníci v oblasti veterinářství si v České republice v roce 2022 vydělali v případě veterinárních lékařů průměrně přes 51 tisíc hrubého platu měsíčně, veterinární asistenti a veterinární technici si přišli na 34 tisíc korun hrubého.

Jak oživit zájem mužů o veterinářství

Ke způsobům, jak opět zvýšit zájem o práci veterinářů mezi muži, patří například prezentace příkladů dobré praxe veterinářů – mužů, kteří se v tomto oboru našli a uplatnili. K nim patří třeba Jan-Harm Pol se svou veterinární reality show na Youtube „The Incredible Dr. Pol“. Pro takové příklady ale nemusíme chodit daleko. Na webu Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje v sekci Trochu jiná kariéra najdete profil Václava Štrauba, kurátora chovu ptáků v ZOO Lešná a absolventa Tauferovy střední odborné školy veterinární v Kroměříži. V podcastu, který jsme s ním natočili, se mimo jiné dozvíte, jakým zvířetem chtěl být v dětství a čím mohou být užiteční veterináři – muži.

Odkazy:
data.Brno.: Na střední a vysokou školu do Brna?
Federation of Veterinarians of Europe: FVE Task Force Report, 2023
LOWSTEDT, Jeanne: Gender and veterinary medicine
Nat Geo WILD: The Incredible Dr. Pol
Informační systém o průměrném výdělku
Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, sekce Trochu jiná kariéra

 

Zdroj: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, www.monitorzk.cz