Větší rovnost žen a mužů na trhu práce v roce 2022

3. leden 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Větší rovnost žen a mužů na trhu práce v roce 2022

Rovnosti mužů a žen v odměňování se věnuje systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“. Začíná nový rok a i letos máme příležitost posunout téma v kariérovém poradenství o trochu blíž k ideálnímu stavu.

Věděli jste, že Gender Pay Gap (GPG), neboli rozdíl ve výdělcích žen a mužů, je v České republice pátý nejvyšší v Evropské unii (18,9 %, Eurostat, 2019). Že nejvyšší rozdíly v odměňování najdete mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi? A že s  největším rozdílem v odměňování (25 %) se setkáváme u žen ve věku mezi  40 a 44 lety?

Co můžeme udělat jako pedagogové/pedagožky a odborníci/odbornice na kariérové poradenství – nejen o situaci mluvit, poukazovat na nerovnosti všeho druhu, ale třeba i podpořit ženy všeho věku, aby se seznámily se svým platem/mzdou, řekly si o větší peníze, pokud jejich odměna není stejná jako u jejich mužských kolegů. Vzdělávat žáky/žákyně v tématu rovných příležitostí, posilovat jejich sebevědomí, rozvíjet hodnoty rovného přístupu, férovosti, transparentnosti. Kdokoliv se setkává s neférovostí v odměňování, může ji řešit v online poradně nebo se obrátit na příslušný oblastní inspektorát práce.

Na webu Rovnaodmena.cz najdete řadu konkrétních nástrojů i praktických přístupů, jak problém nerovného odměňování řešit.

  • Mzdová a platová kalkulačka. Díky komplexní aplikaci můžete zjistit reálnou výši mzdy/platu pro konkrétní zvolenou pozici. Kalkulačka zohledňuje věk, pohlaví, obor, kvalifikaci či region.
  • Poradna. Zeptejte se odborníků na konkrétní situaci, kterou řešíte. Co po vás může požadovat zaměstnavatel, jaké podmínky si naopak smíte klást vy.
  • Logib. Jednoduchý švýcarský nástroj pro zaměstnavatele, v rámci projektu převáděný do českého prostředí. Nástroj na bázi regresní analýzy nabízí organizacím zdarma možnost ověření, zda při odměňování nedochází k diskriminaci.
  • Hloubkové analýzy, pilotní metodiku pro Úřad práce ČR, manuál vyjednávání o mzdě/platu, vzorová ustanovení kolektivních smluv, výzkum veřejného mínění, informace o zahraniční spolupráci, akčním plánu.

Další informace najdete také v článku Srovnávání genderových rozdílů je v EU pomalé, v ČR ještě pomalejší na webu Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje.

Ať je 2022 rokem lepšího využívání potenciálů mužů i žen na trhu práce i v dalších oblastech lidského života.

 

Zdroj: Rovná odměna, www.rovnaodmena.cz