Vezmou vám roboti práci?

17. březen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Vezmou vám roboti práci?

V roce 2013 Carl Benedikt Frey a Michael A. Osborne publikovali zprávu týkající se budoucnosti zaměstnanosti a vlivu automatizace. Podle odhadů autorů je ohrožených téměř polovina zaměstnanců v USA. Která pracovní místa to jsou? Jak moc se robotizace týká vaší profese?

Podívejte se sami. Na webu Will robots take my jobs? najdete popisy konkrétních profesí, rizik souvisejících s automatizací, počty lidí zaměstnaných na podobných pozicích. Autoři vychází z výše uvedené zprávy, přidali informace od úřadu pro statistiku práce, data z nejrůznějších aktuálních průzkumů. Výsledkem procesu je určení pravděpodobnosti rizika automatizace pro každé povolání.

Dobrá zpráva pro kariérové poradce/poradkyně. Podle webu Will robots take my jobs? má povolání kariérových poradců, průvodců, vzdělavatelů velmi nízké skóre rizika automatizace (1,9 % = zcela bezpečné).

I nadále platí, že mezi profese, v nichž lze očekávat významné změny charakteru práce v důsledku automatizace, patří zejména ty s vysokým podílem rutinních dovedností. Jaké schopnosti budou na trhu práce žádané v roce 2025? Přečtěte si v článku 10 nejžádanějších schopností na budoucím trhu práce.