Videospoty: klíčové kompetence pro celoživotní učení

9. březen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Lukáš Němec
Videospoty: klíčové kompetence pro celoživotní učení

Žijeme v době, která je definována konstantní změnou: digitalizace a robotizace urychlují náš svět, zatímco covid-19 ho činní nepředvídatelným. Soudobé společnosti jsou tak velice zranitelné: překotným změnám “běžní” lidé nestačí / nerozumí. Je proto životně důležité, abychom vybavili každého člověka základními kompetencemi, vědomostmi a dovednostmi, které mohou napomoct ke zvládnutí nových životních nároků a výzev.

Podporovat člověka v jeho celoživotním rozvoji znamená podporovat jeho cit pro demokratická řešení v nejistých dobách, znamená to zvyšovat jeho adaptabilitu v novém světě práce a konečně, rozvoj klíčových kompetencí dává lidem dovednosti a znalosti, jak aktivně ovlivňovat tento nový svět (práce), aby byl inkluzivní a důstojný.

Českomoravská konfederace odborových svazů proto podporuje Doporučení Rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní učení z roku 2018 a na jejich podporu natočila osm krátkých videospotů. Tyto spoty byly vytvořeny v rámci projektu ČMKOS „§320a ZP 2020 – Budoucnost práce – investice do lidí a posilování sociálního dialogu“.

Jednotlivé videospoty:

 

Zdroj: EPALE, https://epale.ec.europa.eu