Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2019/2020

31. březen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Radovan Výsmek
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2019/2020

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji za školní rok 2019/2020 popisuje stav a mapuje vývoj v jednotlivých segmentech vzdělávání, školských služeb ve vybraných oblastech, včetně oblasti ekonomické.

Údaje o výkonech a počtech jsou vztaženy ke školnímu roku 2019/2020 (většinou k září 2019), ekonomické údaje odráží výsledky kalendářního roku 2020. Tento dokument obsahuje rovněž přehled o naplňování priorit stanovených Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2020.

Soubory ke stažení