Vývoj trhu práce a kariérové poradenství na školách

21. září 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Cenková
Vývoj trhu práce a kariérové poradenství na školách

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat ke vzdělávání v oblasti kariérového poradenství na téma Vývoj trhu práce a kariérové poradenství na školách, které se uskuteční 17. října 2022 od 9:00 do 15:30 hodin v Hotelu Zlín, nám. Práce 2512, Salonek č. 303, III. etáž.

Kam směřuje trh práce a jak ovlivní kariérové poradenství na školách? Proměnlivost trhu práce a důležitost finanční gramotnosti? Jak funguje spolupráce firmy a školy? Praktické náměty pro práci s žáky. Zajímá Vás téma? Zveme na vzdělávací den za účasti odborníků z praxe:

M. Sedláčková, specialista na predikce trhu práce, Institut Krajské hospodářské komory Zlínského kraje. D. Matocha, odborník na aktivní politiku zaměstnanosti (APZ), Úřad práce Vsetín. V. Kalátová, lektorka a mentorka finančního vzdělávání, autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti a případových studií. Zástupci zaměstnavatelů podporující spolupráci se školami a specialistky Centra kariérového poradenství Zlínského kraje.

Program:

  1. Vývoj trhu práce ve Zlínském kraji.
  2. Výstupy šetření profesní orientace žáků ve Zlínském kraji.
  3. Podpora finanční gramotnosti žáků ZŠ a SŠ.
  4. Kariérové poradenství a uplatnitelnost na trhu práce.
  5. Spolupráce zaměstnavatelé – škola.

Uzávěrka přihlášek proběhne 10. října 2022, příp. po naplnění kapacity. Přihlášení je možné přímo přes formuláře Google forms.

Délka vzdělávání v rozsahu 6 hodin. Účastnický poplatek se nehradí.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: ckp@kr-zlinsky.cz

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Soubory ke stažení