Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství – motivace, potenciál, silné a slabé stránky

29. říjen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství – motivace, potenciál, silné a slabé stránky

Až 80 % lidí nevyužívá své silné stránky a “běží” jen na 20 % svého potenciálu. Mnohdy svoje silné stránky neznáme, a proto je nevyužíváme. Jak zjistit své silné a slabé stránky? Jak využít svůj potenciál? Jak (se) motivovat? Seminář se koná dne 9. 11. 2021 ve Zlíně, lektorem je Marek Pavlík.

Datum a čas konání: 9:00–15:30 h

Místo konání: Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín, salonek ve 3. podlaží

Lektor: Ing. Marek Pavlík, Ph.D., konzultant, pedagog, lektor

Program:

08:45–09:00 Prezence

09:00–09:10 Zahájení

09:10–12:00 Odborný blok I.

 • Jaké jsou klíčové motivace člověka
 • Proč nevyužívám svůj potenciál
 • Co je klíčem k úspěchu a ke štěstí
 • Jak zjistit své silné a slabé stránky
 • Jak děti povzbuzovat
 • Jaký má smysl využití talentu
 • Jak využívám své silné stránky
 • Jak se dostat do „flow“

12:00–12:30 Přestávka

12:30–15:00 Odborný blok II.

 • Jaké jsou top dovednosti 21. století pro úspěch v kariéře
 • Kam patřím podle typologie lidí
 • Jakou roli mám v týmu (interpretace dotazníku zaslaného předem účastníkům)
 • Jaký mám přístup k práci (interpretace dotazníku zaslaného předem účastníkům)
 • Jaké jsou mé kotvy kariéry – proč chodím do práce (interpretace dotazníku zaslaného předem účastníkům)

15:00–15:30 Diskuse

Kapacita účasti na vzdělávání je 30 osob.
Účastnický poplatek se nehradí.
Občerstvení zajištěno.

Uzávěrka přihlášek proběhne 4. 11. 2021, příp. po naplnění kapacity. Přihlašujte se přes online formulář.

Kontakt: Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: ckp@kr-zlinsky.cz

Vzdělávací akce se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903