Webinář: Jak vést žáky k poznávání světa práce

16. květen 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum Euroguidance
Webinář: Jak vést žáky k poznávání světa práce

Centrum Euroguidance Vás zve 30. května na webinář “Jak vést žáky k poznávání světa práce”. Akce je zdarma.

Kdy: čtvrtek 30. 5. 2024, 15:00-17:00

Kde: online v Microsoft Teams

V současné době probíhá revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Otevírá se tak  prostor pro změny v oblasti kariérového vzdělávání, jehož význam pro budoucí uplatnění žáků narůstá. Podíváme se proto na trendy a příležitosti, které revize přináší do praxe škol.

Na tomto webináři se budeme věnovat jednomu z očekávaných výsledků učení tematického okruhu Kariérový rozvoj žáků na 2. stupni, který se zaměřuje na porozumění světu práce, významu a dopadům lidské práce na člověka, společnost a přírodu, vytváření pozitivního vztahu k práci, životní a pracovní hodnoty apod.

Z webináře si odnesete přehled zdrojů, ze kterých můžete čerpat při realizaci kariérového vzdělávání a poradenství v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, ať už při práci s jednotlivci nebo přípravě aktivit pro práci se skupinami.

Přihlašování bude spuštěno v nejbližší době.

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz