Webináře Euroguidance v září a říjnu

24. červen 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum Euroguidance
Webináře Euroguidance v září a říjnu

Podzimní webináře ze série “Veletrh zdrojů pro školní kariérové poradce” jsou zveřejněny. Poznamenejte si do svých diářů už teď.

Co jsou kariérové informace a jak je využívat pro rozhodování a vlastní rozvoj

Termín: 12. 9. 2024, od 15 h do 17 h.
Na tomto webináři se budeme věnovat jednomu z očekávaných výsledků učení tematického okruhu Kariérový rozvoj žáků na 2. stupni, který se zaměřuje na práci s informacemi, síťování a vytváření příležitostí, vztahů a sítí ve fyzickém a digitálním prostředí.

Jak rozvíjet dovednosti žáků plánovat a řídit svou vzdělávací, profesní a životní cestu

Termín: 2. 10. 2024 od 15 h do 17 h.
Na tomto webináři se budeme věnovat jednomu z očekávaných výsledků učení tematického okruhu Kariérový rozvoj žáků na 2. stupni, který se zaměřuje na dovednosti plánování budoucnosti, hledání vlastního místa ve světě práce, uvažování o svých možnostech a limitech.

Práce se žákovskými portfolii při kariérovém rozvoji

Termín: 23. 10. 2024 od 15 h do 17 h.
Na tomto webináři se budeme věnovat jednomu z očekávaných výsledků učení tematického okruhu Kariérový rozvoj žáků na 2. stupni, který se zaměřuje na tvorbu osobního kariérového portfolia a jeho využití v modelových situacích zájmu o vzdělávací a pracovní příležitosti.

Pro více informací a přihlašování jděte do Kalendáře akcí na webu Euroguidance.

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz