Webináře ke kariérovému vzdělávání na školách

30. duben 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Euroguidance
Webináře ke kariérovému vzdělávání na školách

Centrum Euroguidance připravuje pro tento rok sérii webinářů zaměřených na kariérové vzdělávání ve školách. Obsahové zaměření webinářů reflektuje očekávané výstupy tematického okruhu Kariérový rozvoj, jak je navržen v revidovaném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.  Prostřednictvím těchto webinářů můžete sdílet vlastní náměty, nástroje a metody výuky vztahující se k tématu webináře, nebo se jen zúčastnit a nechat se inspirovat.

Kalendář webinářů Euroguidance

  • 2. 5. 2024: Kariérový rozvoj na prvním stupni základní školy aneb první kroky žáka v prozkoumávání světa práce, co ho baví a v čem se chce rozvíjet.
  • 30. 5. 2024: Jak podpořit žáky v poznávání světa práce a utváření vlastních hodnot
  • 12. 9. 2024: Co všechno jsou kariérové informace a jak je využívat pro rozhodování a vlastní rozvoj
  • 2. 10. 2024: Jak rozvíjet dovednosti žáků plánovat a řídit svou vzdělávací, profesní a životní cestu
  • 23. 10. 2024: Práce se žákovskými portfolii při kariérovém rozvoji

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz