Z myšlenek rodiče, kterému není jedno, co a jak se naše děti budou ve škole učit

22. duben 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Cenková
Z myšlenek rodiče, kterému není jedno, co a jak se naše děti budou ve škole učit

Včerejším dnem bylo ukončeno veřejné připomínkování Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dokument vypracoval Expertní panel ustanovený MŠMT a je základem pro kompletní tvorbu revidovaného RVP. Své připomínky zaslal také pan Pekař z Lukova u Zlína, některé z nich se týkají průřezového tématu Člověk a svět práce.

Dokument nazvaný Hlavní směry revize RVP ZV přehledně a srozumitelně provází změnami, ke kterým má ve školách se zavedením revidovaného RVP ZV v roce 2025 dojít. Tento pracovní dokument byl předložen v termínu 21. 3. až 21. 4. k připomínkám a podnětům od veřejnosti.

Své připomínky zaslal také pan Pavel Pekař z Lukova u Zlína, neboť si je vědom, že se jedná o materiál, který zásadním způsobem ovlivní to, jak se budou v dalších letech v Česku vzdělávat naše děti. Jeho připomínky k Hlavním směrům revize RVP ZV jsou Vám k dispozici níže v souborech ke stažení i spolu s připomínkovaným dokumentem.