Zaměstnavatelé součástí vzdělávání. Konference nabídla inspirativní příklady partnerské spolupráce mezi firmami a školami

16. červen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Šárka Grygerová
Zaměstnavatelé součástí vzdělávání. Konference nabídla inspirativní příklady partnerské spolupráce mezi firmami a školami

Dne 14. června 2023 uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, v rámci projektu IKAP II, konferenci určenou zejména kariérovým a výchovným poradcům.

Cílem konference bylo ukázat inspirativní příklady partnerské spolupráce mezi firmami a školami, seznámit účastníky s pracovními příležitostmi v našem regionu i s kompetencemi, které zaměstnavatelé požadují. Odborníci ze školské a firemní sféry představili různé formy spolupráce mezi základními, středními školami, univerzitami a zaměstnavateli. Zdůraznili, že propojení mezi teoretickým vzděláváním a praktickými dovednostmi vede k lepší připravenosti absolventů ke vstupu na pracovní trh.

Účastníci se seznámili s novým projektem hospodářské komory zaměřeným proti genderovým stereotypům při volbě oboru a povolání. Zástupce obchodní akademie v Uherském Hradišti představil nový systém vyhledávání a výběru praxí – komunikační platformu mezi žáky a firmami tzv. Booking praxí, který naprogramovali sami žáci oboru Informační technologie. Personalistka Krajské nemocnice T. Bati seznámila posluchače s širokou škálou pracovních příležitostí, kterou oblast zdravotnictví nabízí i s nabídkou pro žáky a studenty různých typů škol. Zkušenosti s obnovou firemní školy a svou vizi dalšího rozvoje vzdělávání propojeného s firmou představil personální ředitel společnosti MESIT. Daňová poradkyně a majitelka firmy EUREGNIA ukázala posluchačům zavedený systém stáží a aktivity určené školám v oblasti poradenství. Dosavadní zkušenosti a programy spolupráce se školami představili účastníkům konference personální ředitelé společností ZF Engineering Plzeň a ON Semiconductor Czech Republic. Příkladná partnerství školy s firmami, díky kterým se podařilo společně vybudovat nové odborné učebny prezentoval zástupce Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově p. Radhoštěm.

Na závěr prezentačního bloku se posluchači seznámili s nabídkou aktivit Technologického inovačního centra školám. Následně si mohli ve virtuální realitě vyzkoušet, jak vypadá pracovní den vybraných profesí – Top profese ve Zlínském kraji (VR Profi Lab).

Konference přilákala širokou škálu účastníků, včetně představitelů firem, základních i středních škol a zástupců odborné veřejnosti. Poslední volná část programu poskytla prostor pro výměnu názorů, zkušeností a navázání nových partnerství.

Věříme, že tato konference byla pro účastníky dalším impulsem k posílení spolupráce mezi zaměstnavateli a sférou vzdělávání a že odcházeli s novými poznatky, nápady a motivací, které by měly vést ke kvalitní přípravě mladé generace na budoucí pracovní výzvy a k rozvoji konkurenceschopné pracovní síly.

Prezentace z konference je možné shlédnout na webových stránkách Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Konferenci pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako součást projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903), který je spolufinancován EU prostřednictvím OP VVV.