Zářijové setkání Sborovny kariérového poradenství

9. září 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Zářijové setkání Sborovny kariérového poradenství

Setkání Sborovny sekce Kariérové poradenství se uskuteční ve středu 22. září od 13.00h ve Zlíně. Organizátoři představí nejnovější data z průzkumu profesní orientace žáků ZŠ a SŠ Zlínského kraje. Následovat bude diskuze o dopadech předčasných odchodů ze vzdělávání.

Program

1. Zahájení a novinky z Centra kariérového poradenství
Věra Stojarová, vedoucí sekce Kariérové poradenství

2. Výsledky šetření profesní orientace žáků – David Dušánek, Trexima spol. s r. o.
Představení základních zjištění a výsledků z šetření profesní orientace žáků posledních ročníků základních škol a středních škol ve Zlínském kraji za školní rok 2020/2021. Dopady distanční výuky na profesní orientaci žáků. Možnosti využití dat a výsledků v kariérovém poradenství.

3. Předčasné odchody ze vzdělávání – Martina Němcová, specialistka Centra kariérového poradenství
Podle zjištění Eurostatu nemělo v roce 2020 v České republice dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. Rozhodnutí odejít ze školy negativně ovlivní život samotného mladého člověka a představuje také velkou zátěž pro státní rozpočet. Je možné předčasným odchodům zabránit? Můžeme je řešit?

4. Diskuze a dotazy

Svou účast potvrďte, prosím, do 15. září 2021, prostřednictvím online přihlašovacího formuláře.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: A. Vorlovou, email: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743.

Účast na akci je zdarma. Sekce Kariérové poradenství se setkává v rámci aktivity Sborovna projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II).

Soubory ke stažení