Zážitkový kurz Mám větší jasno!

9. květen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Luboš Kovařík
Zážitkový kurz Mám větší jasno!

Spolek Atmosféra nabízí kurz Mám větší jasno!, který pomáhá žákům a žákyním s procesem rozhodování o výběru střední školy, a to formou zážitkové pedagogiky.

Zážitková pedagogika v tomto ohledu seberozvoje pomáhá žákům ujasnit si záměr využití svého potenciálu ještě před odchodem ze základní školy a uchovat tento potenciál v kraji. Organizátoři chtějí vytvořit pro účastníka dostatečný prostor pro uvědomění si toho, co mu dává v životě smysl, co jej baví a v čem se chce rozvíjet. Lektoři vytvořili metodiku postavenou na práci se silnými stránkami jednotlivce, rozvojem kompetencí pro výběr středoškolského studia v Zlínském kraji a posílení komunikačních a týmových dovedností ve skupině.

O kurzu Mám větší Jasno!

Principem zážitkového učení je prožitek a v ideálním případě se snažíme hrami, modelovými situacemi nebo reálnými výzvami vtáhnout účastníky do děje tak, aby byli plně ponořeni do procesu svými přirozenými reakcemi emocemi, prožíváním. Teprve potom dochází v rámci reflexe k hodnocení toho, co se dělo. Aby tato metoda nebyla pouhým mlácením prázdné slámy ve stylu “co by, kdyby”, je skutečně důležité prožít situaci v autentickém proudu jejich vědomí, což se stává zdrojem poznání nebo sebepoznání.

Na webu Atmosféry najdete informace ke kurzu a kontakt na organizátory.