“Zelené” kariérové poradenství – záznamy z webinářů

13. únor 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
“Zelené” kariérové poradenství – záznamy z webinářů

S cílem podpořit udržitelný rozvoj se v minulém roce konala řada webinářů zaměřených na “zelené” kariérové poradenství. Tyto webináře, které byly organizovány ve spolupráci s několika kraji, zaznamenaly velký zájem odborníků a nyní jsou jejich záznamy přístupné široké veřejnosti.

Webináře se věnovaly různým aspektům kariérového poradenství v kontextu udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Záznamy jsou přístupné na níže uvedených odkazech:

Kariérové poradenství jako nástroj udržitelného rozvoje: Cesta za zelenou kariérou

Zelené” kariérové poradenství: Trh práce