„Zelené“ trendy trhu práce

10. srpen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
„Zelené“ trendy trhu práce

Začaly prázdniny, období dovolených. Čas, který řada z nás tráví více v kontaktu s přírodou, než kdy jindy během roku. Během výletů do hor, procházek v lese či polehávání u vody jsme více odkázání na proměny počasí než v průběhu roku, který mnohdy trávíme ve školách, kancelářích či továrnách. Také bohatství sklizně z naší zahrádky či truhlíků na balkóně nám dává zprávu, jakou silou slunce, vítr a déšť mohou působit. Právě teď  je tedy možná dobrá doba k zamyšlení, jaké místo má příroda a náš vztah k ní k volbě povolání či k dalším kariérním volbám, které na nás čekají.

Při přemýšlení o našem (budoucím) povolání, bychom se měli zamyslet i nad těmito otázkami:

  • Chceme trávit nějakou část našeho dne venku, v přírodě?
  • Chceme přírodu v její rozmanitosti zkoumat a rozumět jí?
  • Chceme přírodu chránit?

Kromě vlastních preferencí, které úzce souvisí také s našimi hodnotami, zájmy a potřebami, však můžeme rovněž sledovat související trendy trhu práce. Především s ohledem na rozšiřující se debatu o změnách klimatu a klimatické krizi můžeme již dnes pozorovat více či méně intenzivní proměny světa práce.

Hrozba klimatické krize přináší požadavky na rozvoj tzv. green skills (zelených dovedností či dovedností pro udržitelnost), díky kterým budeme umět žít v trvale udržitelné společnosti a rozvíjet ji. Současně se rozvíjí koncept zelených pracovních míst (green jobs), tedy těch, které způsobují minimum znečištění či odpadů.

Příklady zelených dovedností i pracovních míst můžeme vidět na řadě míst kolem nás:

  • snahy o využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny;
  • iniciativy podporující lokální spotřebu a redukci plastů;
  • rozšiřující se možnosti sdílení, výměny či oprav různých produktů;
  • architektura minimalizující dopady staveb na životní prostředí;
  • kadeřnictví využívající pouze přírodní produkty;
  • lesní školky a environmentální výchova ve školách;
  • zelené střechy, komunitní zahrady, využívání dešťové vody…

Úvahy o udržitelnosti tedy přinášejí další rozměr do kariérního rozhodování. Tyto „zelené“ trendy by neměly být opomíjeny ani v rámci vzdělávání a odborné přípravy, protože především na nich závisí naše budoucnost.

 

Zdroj: OECD/Cedefop (2014), Greener Skills and Jobs. Highlights. OECD Green Growth Studies. OECD Publishing. Dostupné na http://www.oecd.org/cfe/leed/Greener%20skills_Highlights%20WEB.pdf