Ženy v oborech ICT

22. říjen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje
Ženy v oborech ICT

Poptávka po odbornících v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) roste, avšak podíl Evropanů vzdělaných v těchto oborech klesá a ČR není výjimkou. Během pěti let vzrostl počet osob pracujících v ICT v ČR o polovinu. Počet studentů ICT na vysokých školách se naopak snížil a oproti roku 2011 dnes studuje tyto obory o čtvrtinu méně vysokoškoláků a vysokoškolaček. Nelze se divit, že na pracovním trhu je těchto profesí stálý nedostatek. Dalším charakteristickým jevem pro oblast ICT je nízké zastoupení žen, které zde pracují, a to nejen v ČR, ale i v rámci celé EU. Na rozdíl od jiných profesí podíl žen v ICT neustále klesá. Podle Eurostatu se mezi lety 2005 a 2015 snížil o 6 procentních bodů.

Situace ve Zlínském kraji v zásadě odpovídá výše popsané situaci. Ženy v ICT profesích nacházíme jen výjimečně, jejich zastoupení se pohybuje v jednotkách procent. Relativně nejvíce jsou ženy zastoupeny mezi analytiky a vývojáři softwaru a počítačových databází, i zde však tvoří pouze 10 % všech zaměstnanců. Stejně jako v jiných oborech, i v ICT profesích si ženy na stejných pozicích vydělávají méně než muži. Gender Pay Gap se pohybuje v rozmezí 15-19 %. Výjimku tvoří specialistky v oboru elektrotechniky, elektroniky a elektrotechnických databází, jejichž průměrné hrubé mzdy v roce 2018 dokonce o necelý tisíc Kč převýšily průměrné mzdy mužů (53 400 Kč u žen a 52 500 u mužů).

Přitom potenciál seberealizace a pracovního uplatnění žen v ICT je vysoký. Svědčí o tom např. studie EU „Women in the Digital Age“ z roku 2018. Hlavní zjištění mimo jiné ukazují, že průměrný měsíční příjem žen v ICT je zřetelně vyšší než žen pracujících mimo tuto oblast, ženy v sektoru ICT obecně pracují ve větších firmách, mají vyšší pozice v hierarchii svých společností a více než polovina z nich jsou manažerky nebo zaujímají vysoce odborné pozice. Ženy působící v ICT rovněž daleko častěji uvádí, že je pro ně snadné kombinovat práci a osobní život než ženy z jiných sektorů ekonomiky.

Zdroj: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, www.monitorzk.cz