Životopis – obsahová část

24. květen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Libuše Tomanová
Životopis – obsahová část

Patrně každý z nás ho psal. Je naší vizitkou a zejména vstupní branou do zaměstnání. Právě na základě životopisu se pracovník pověřený výběrem nových zaměstnanců rozhodne, zda si nás pozve k osobnímu pohovoru.

Mnozí uchazeči o práci podceňují důležitost tohoto dokumentu a prostě zkopírují nějaký vzor a u mnoha kolonek si řeknou: „To tam psát nemusím, na to se mě zeptají u pohovoru“. Z praxe však jednoznačně vyplývá, že pokud nejprve nezaujmeme životopisem a uvedenými kvalitami, na osobní jednání už vůbec nemusí dojít.  Proto doporučuji věnovat jeho vytvoření i každé aktualizaci pozornost s důrazem na momenty, které mohou budoucího zaměstnavatele zaujmout.

V současnosti zaměstnavatelé preferují zaslání tzv. strukturovaného životopisu, který obsahuje stručné a výstižně formulované informace. Strukturovaný životopis obvykle zahrnuje osobní údaje, pracovní praxi, vzdělání, kurzy, školení či osvědčení, cizí jazyky, počítačové znalosti, řidičská a jiná oprávnění, osobnostní profil, zájmy a reference. Pokud některé dovednosti neovládáte (např. nemáte řidičský průkaz, neovládáte daný počítačový program), pak je do životopisu neuvádíme.

Osobní údaje

 • Jméno
 • Adresa
 • Telefon
 • Email

Nezapomeňte, že emailová adresa by měla působit profesionálně. Pokud máte osobní email se svou přezdívkou např. plechac24@centrum.cz, založte si raději nový. Pro tyto účely je vhodný např. formát jmeno.prijmeni@gmail.com.

Další údaje jako je rodinný stav či počet dětí, národnost atd. nejsou povinné. Uveďte je s ohledem na cíl, který sledujete. Např. obchodní zástupkyni, která bude cestovat po celé Moravě, může pomoci uvedení informace, že je svobodná.

K osobní údajům můžete do životopisu doplnit i svou aktuální fotografii pasového formátu.

Pracovní praxe

Pokud již máte praktické pracovní zkušenosti, uveďte hned tuto kolonku. V této oblasti uveďte či zvýrazněte zejména ty pracovní zkušenosti, které souvisí s pracovním místem, o které se ucházíte. Do této kolonky můžeme kromě hlavního zaměstnaneckého poměru dát také vedlejší pracovní poměry realizované na základě dohod, brigády či dobrovolnickou činnost. Pokud máte zaměstnání velké množství, je dostačující napsat pouze posledních 10-15 let vaší pracovní historie. Pokud jste často měnili zaměstnání, je vhodnější uvést pouze 3-4 pracovní pozice související svým charakterem se zaměstnáním, o které se ucházíte.

Pracovní praxi je dobré uvádět zpětně od posledního zaměstnání chronologicky s těmito náležitostmi:

 • délka praxe (postačí pouze roky),
 • název zaměstnavatele, případně místo sídla,
 • pracovní pozice,
 • náplň práce.

Popis konkrétní pracovní náplně je důležitý, je dobré ji vždy aspoň stručně upřesnit. Například pozice asistentky může být obsahově velmi rozdílná. Pokud nevíte jak náplň práce charakterizovat, můžete si pomoci nahlédnutím do národní soustavy povolání, která obsahuje databázi pozic i pracovních činností. www.nsp.cz.

Vzdělání

Tuto oblast napíšeme před pracovní praxi tehdy, pokud chceme jeho význam zdůraznit hned v úvodu životopisu. Například pokud jsme absolventem školy a vystudovaný obor upozorní na naše odborné kvality v dané oblasti. Pokud nemáme mnoho dalších kurzů (pro samostatnou oblast), můžeme tuto kolonku nazvat Vzdělání a kurzy. Chronologicky zpětně zde tak můžeme uvést např. rekvalifikační kurz z minulého roku a až následně školní vzdělání. Základní vzdělání se uvádí pouze v případě, že žádné další nemáme.

Informace o absolvovaném vzdělání:

 • délka studia (uvádíme pouze roky),
 • název vzdělávací instituce, případně místo,
 • obor,
 • způsob zakončení, popř. získané osvědčení či diplom,
 • kurzy, školení a osvědčení.

Pokud máme více kurzů v rámci dalšího vzdělávání může být výhodné je uvést zvlášť ve své oblasti. Podobně jako u studia uvádíme délku (případně hodinový rozsah), název vzdělávací instituce, obor a získané osvědčení.

Cizí jazyky

Zde je užitečné kromě výčtu cizích jazyků uvádět i jazykovou úroveň každého z nich. Např. základní, mírně pokročilá, komunikativní, pokročilá úroveň. Uvádíme rovněž kurzy a získaná osvědčení.

Počítačové znalosti

Počítačové znalosti běžného uživatele zahrnují obvykle znalosti práce s textovým editorem (např. Ms Word), tabulkovým editorem (např. MS Excel) a internetem. Dále připojíme další programy, se kterými umíme pracovat a zhodnotíme vlastní úroveň (např. základy, uživatelská, pokročilá znalost).

Řidičský průkaz

Prokazuje naši schopnost samostatně řídit dopravní prostředek. Tuto oblast do životopisu uvádíme, pouze v případě, že jsme schopni tuto dovednost aktivně v praxi uplatnit.

Osobnostní profil

Poskytuje zaměstnavateli informace o našich vlastnostech a kvalitách. Např. jsem komunikativní, zodpovědná, ráda pracuji v kolektivu, mám výborné organizační schopnosti. Zvládám vysoké pracovní nasazení, ke svěřeným úkolům přistupuji aktivně a odpovědně. Můžete zde zmínit i některý úspěch pro doložení svých kvalit.

Zájmy

Představují informace o mimopracovních aktivitách a o tom, co vás baví. Budoucí zaměstnavatel se také dozví, jakým způsobem umíte relaxovat. Buďte konkrétní a prezentujte zejména ty zájmy, které jsou svým charakterem blízké pracovnímu místu, o které se ucházíte. (Například četení cestopisů pro práci v cestovní kanceláři).

Reference

Na tuto kolonku mnoho lidí zapomíná, a přitom uvedení referenční osoby může být v celém procesu velmi užitečné. Referenci může poskytnout např. váš předchozí zaměstnavatel, lektor kurzu, organizátor dobrovolnické práce. Pokud jej uvádíte v životopisu, je potřeba s ním tuto skutečnost dopředu domluvit. Napište jeho jméno, funkci, organizaci/firmu a telefonický kontakt.

Na závěr životopisu uveďte místo a datum napsání životopisu. Nezapomeňte zaměstnavatelům zasílat životopis vždy aktualizovaný.