Životopis – tipy k vypracování a vylepšení

9. červen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Libuše Tomanová a kolektiv CKP
Životopis – tipy k vypracování a vylepšení

V tomto článku přiblížíme praktické tipy k vypracování životopisu a také ty, které pomohou faktický obsah životopisu v krátkém čase vylepšit natolik, abyste se ve skupině kandidátů dostali na přední místa.

Tipy k praktickému zpracování:

 • Životopis napište v počítači v běžném textovém editoru a soubor pojmenujte ve formátu jméno a příjmení a uložte ho s koncovkou doc. nebo pdf. Například životopis Jan Novák.doc. Ručně pište svůj životopis pouze na přímé vyzvání zaměstnavatelem.
 • Pamatujte na úpravu, přehlednost a estetickou stránku.
 • Dodržte rozsah maximálně 2 strany formátu A4.
 • Zvýrazněte (např. tučným či podtrženým písmem) klíčové informace.
 • Vyhněte se pravopisným a gramatickým chybám.
 • Z životopisu by byly být patrné hlavní činnosti, kterým jste se věnovali v minulém zaměstnání a také to, jak se překrývají se současnými požadavky dané firmy.
 • Nepodceňujte se, ale ani se příliš nevychvalujte – buďte věcní. Uvádějte vždy pravdu. Zbytečně si nevymýšlejte, ane nebojte se nabídnout, co umíte.
 • Uvědomte si, že z průběhu minulé kariéry personalista zpravidla odhaduje náš budoucí pracovní vývoj.
 • Neuvádějte očekávanou výši platu (pokud k tomu nejste přímo vyzváni).
 • Personalisté se zaměřují také na chybějící či neúplné informace, rozporuplné skutečnosti a oblasti, které mohou naznačovat nestabilní pracovní historii. Personalisté pro další informace využívají často i vyhledávání na internetu a sociálních sítích. Získají tak lepší představu o zájemci o práci, vidí například fotky, téma magisterské práce apod.
 • Pamatujte, že cílem životopisu je dostat se na osobní pohovor, nesnažte se do něj uvést úplně všechno.
 • Zkontrolujte text několikrát, zda neobsahuje pravopisné chyby.
 • Zasíláte-li životopis poštou, zvolte kvalitní papír s větší gramáží.

Tipy k vylepšení životopisu:

 • Vytvořte samostatný životopis pro každou pozici či typ zaměstnání. Vycházejte z informací a odpovídejte na požadavky, které jsou uvedeny v inzerátu.
 • Uzpůsobte svůj životopis tak, aby přesně odpovídal dané pozici na základě informací získaných z webových stránek potenciálního zaměstnavatele.
 • Velmi pomůže, když z životopisu bude jasné, že chcete přesně tuhle práci. Pokud je to možné, vysvětlete také, proč jste si vybrali právě tohoto zaměstnavatele.
 • Neuvádějte informace, které nejsou pro danou pozici relevantní, případně jim věnujte velice málo místa.
 • Buďte konkrétní, vyhněte se obecným popisům jako např. „práci jsem vykonávala zodpovědně“.
 • Odlišit a zlidštit životopis může fotografie. Pokud ji přikládáte, zvolte fotografii pasového formátu, aktuálního data, ve vhodném oděvu a s příjemným výrazem ve tváři (umístěte fotografii do pravého horního rohu dokumentu „vložením obrázku“).
 • Pod osobní údaje napište svůj profesní profil. Je to jedna nebo několik vět na samém začátku životopisu, které stručně představují, o koho jde. Např. „Projektová manažerka s výbornou znalostí anglického jazyka a desetiletou praxí v oblasti získávání dotací pro neziskové organizace.“ Díky profilu personalista ihned v prvních vteřinách čtení životopisu lépe porozumí vašemu zaměření.
 • Pokud zatím nemáte bohatou pracovní praxi, můžete uvést úspěchy ve škole, mimoškolní či dobrovolnické činnosti.
 • U popisu pracovních míst a činností se zaměřte zejména na své výsledky. Formální pracovní náplň je jedna věc, firmy však zaměstnance nabírají zpravidla proto, že v minulosti dokázali dosáhnout v daném oboru nějakých výsledků. Předpokládá to fakt, že je dokážou v budoucnu zopakovat. Zde je užitečné rozlišovat mezi „dělal jsem“ (činnosti, aktivity) a „udělal jsem“ (výsledek). Snažte se svým životopisem ukazovat výsledky a vyprávět příběhy o tom, co se vám podařilo kde udělat, dokázat, inovovat, změnit nebo vylepšit.
 • Doplňte své činnosti o čísla. Čísla zasazují vaše pracovní zkušenosti do pochopitelného kontextu. Dodávají důvěryhodnost a přesvědčivější informace o našich výsledcích. Např. “v posledních čtyřech letech, jsem uskutečnila více než tisíc terapeutických konzultací”. Nebo “v minulém zaměstnání jsem zpracovávala monitorovací zprávy k osmi různým projektům”.
 • V popisu pracovních praxí může být užitečné uvádět pod název zaměstnavatele informace, o jakou společnost se jedná nebo čím se zabývá. Zejména u méně známých firem s názvy typu Dvořák & syn, ABC Consulting atp. Doplnění věty typu: „logistická firma specializovaná na přepravu potravin v rámci EU“ zabere málo místa a přinese mnoho doplňujících informací.
 • Nebojte se podrobně popsat, co v rámci cizích jazyků dokážete a jaké máte s jejich používáním v práci zkušenosti.
 • Co se týče zájmů můžete také zaujmout konkretizací. Zájmy typu film, četba, nebo cestování se opakují skoro v polovině životopisů. Můžete uvést konkrétní druh oblíbené literatury nebo konkrétní autory.