Zlínský kraj má na školách nové kvalifikované kariérové poradce a poradkyně

11. červenec 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
Zlínský kraj má na školách nové kvalifikované kariérové poradce a poradkyně

Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje realizovalo ve školním roce 2022/2023 pro školní kariérové poradce a poradkyně přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Kariérový poradce/Kariérová poradkyně (kód: 75-004-R). Vzdělávací program měly na starosti lektorky a zároveň kvalifikované kariérové poradkyně Věra Stojar a Adéla Musilová. O přípravný kurz byl velký zájem a kapacita se velmi rychle zaplnila. Školní kariéroví poradci se chtějí ve své profesi zdokonalovat a o vzdělávání a kurzy, které pravidelně připravuje Centrum kariérového poradenství je velká poptávka.

Celoroční kurz měl za cíl kvalitně připravit pedagogy ke zkoušce. Všichni pedagogové se v průběhu vzdělávání ve svých kompetencích zlepšili a všichni, kteří se přihlásili ke zkoušce u autorizované osoby, zkoušku zvládli. Budoucí kvalifikovaní kariéroví poradci se zorientovali v tématech – legislativa v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, vyhledávání kariérových informací, techniky kariérové diagnostiky, individuální a skupinové poradenství, aktivity zaměřené na rozvoj dovednosti řízení kariéry a další témata.

Standard kvalifikace Kariérový poradce/Kariérová poradkyně přitom v roce 2022 prošel revizí a došlo k mnoha změnám. Úpravy v novém standardu jsou poměrně velké a koncepční. Podstatou změny je prolnutí kompetencí z kontextů vzdělávání (školy) a zaměstnanosti (úřady práce) do jedné generální kvalifikace, a to pro poradce kterékoliv cílové skupiny. Hodnoticí standard tedy obsahuje základ, který by měl umět kterýkoliv kariérový poradce, ať už působí v jakémkoliv kontextu – ve škole, na volné noze, na úřadu práce. Zkouška se neobešla bez profesního portfolia – nástroje, který velmi dobře zná každý kariérový poradce. Portfolio předkládá uchazeč autorizované osobě před zkouškou. Samotné portfolio není předmětem hodnocení, ale je podkladem pro částečné přizpůsobení zkoušky profesním zkušenostem a zázemí uchazeče. Další novinkou je ověřování kompetence pro komunikaci poradce se znevýhodněnými lidmi. Celkově je nový standard koncipován jako hodně praktický – uchazeč po značnou část zkoušky skutečně předvádí poradenské a související činnosti a samotná zkoušky trvá čtyři hodiny.

Centrum kariérového poradenství Zlínského (dále jen „CKP“) kraje více jak 5 let poskytuje ucelený systém podpůrných aktivit všem pedagogickým pracovníkům, zejména školním kariérovým poradcům/poradkyním základních a středních škol na území kraje. Cílem CKP je systematicky rozvíjet kompetence v oblasti kariérového poradenství a informovaného poradenství v oblasti prevence předčasných odchodů.

Centrum kariérového poradenství zajišťuje:

  • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kariérového poradenství a v oblasti prevence předčasných odchodů,
  • individuální konzultace pro školní kariérové poradce škol a další pedagogické pracovníky,
  • zpracování praktických materiálů a prezentací pro školní kariérové poradce Zlínského kraje, metodickou podporou v oblasti prevence předčasných odchodů a implementace nástroje QUO VADIS a metody SAVE ARRIVAL do škol.

Zdroje: článek Richarda Velety na sítí LinkedIn, Zkola.cz