Zlínský kraj zahájil činnost Sborovny. Pomůže zkvalitnit vzdělávání

1. duben 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Zlínský kraj zahájil činnost Sborovny. Pomůže zkvalitnit vzdělávání

K modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji má přispět vznik nové platformy s názvem Sborovna, která je určena pro učitele základních a středních škol. Sborovna je prostorem k diskuzi, v němž se mohou scházet pedagogové a vyměňovat si zkušenosti a poznatky z praxe.

Úvodní setkání členů platformy Sborovna se uskutečnilo online ve čtvrtek 25. března, kde se setkali učitelé základních a středních škol ze Zlínského kraje a odborníci na kariérové poradenství. Cílem je umožnit pedagogům sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe.

Sborovna vznikla v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Sborovna je rozdělena do několika sekcí, například Kariérové poradenství, Asistenti pedagogů, Speciální pedagogové či Koordinátoři podnikavosti, iniciativy a kreativity a jiné.

Na prvním online setkání sekce Kariérové poradenství byli účastníci seznámeni s fungováním platformy, byly jim představeny aktivity Centra kariérového poradenství Zlínského kraje i zapojení Krajské hospodářské komory Zlínského kraje při organizaci akcí pro veřejnost.

„Vítám a podporuji diskuzi pedagogických pracovníků ke zkvalitňování vzdělávání na školách ve Zlínském kraji. Realizací Sborovny podporujeme síťování škol i samotných pedagogických pracovníků. Prostřednictvím setkání mohou pedagogičtí pracovníci získat nové znalosti a dovednosti, vyměnit si své zkušenosti z výuky žáků a poradenství poskytovaného na školách,“ uvedla radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová.

Do roku 2023 se uskuteční minimálně 65 setkání Sborovny zaměřených na různá témata a oblasti.

Existuje téma, které máte potřebu rozvinout a chcete je prodiskutovat s kolegy z jiných škol, najít možné varianty přístupu např. v rozvoji podpory rovných příležitostí, prevenci rizikového chování, rozvoji gramotností a řešení různých situací ve Vaší pedagogické praxi? Neváhejte nás oslovit ke spolupráci na kontaktní adrese: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz.