Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) provádíme správu a zpracování osobních údajů při zachování všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedeného nařízení.

Tímto dokumentem poskytujeme návštěvníkům webových stránek informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • registrace a následné publikace v sekci Volná místa a Kalendář akcí na portálu Zkola,
  • registrace a následné prezentace instituce a vzdělávacích akcí na portálu Sofia,
  • registrace a následné prezentace firmy na portálu Průvodce kariérou,
  • procházení webových stránek,
  • odběru novinek a newsletteru.

Registrace a prezentace na portálu Zkola, Sofia, Průvodce kariérou

Po vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách evidujeme e-mailovou adresu, kterou osobně zadáte. Tento údaj je evidován z důvodu identifikace při publikaci inzerátu v sekci Volná místa na portálu Zkola, při vložení události do Kalendáře akcí, dále při zaevidování instituce a následné vzdělávací akce na portálu Sofia a zaevidování instituce na portálu Průvodce kariérou.

Procházení webových stránek

K personalizaci obsahu a pro sledování návštěvnosti využíváme nástroj Google Analytics, který používá k vytváření přehledů o interakcích návštěvníků především soubory cookie. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, které neumožňují identifikaci osob. Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookie na našich webových stránkách. Váš souhlas se týká následujících domén:
www.zkola.czwww.burzaskol.zkola.czwww.sofia.zkola.czwww.pruvodcekarierou.zkola.cz.

Tato stránka používá různé typy cookies

  • Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
  • Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.
  • Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.
  • Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Odběr novinek a newsletteru

Pro využívání služby odběru novinek a newsletteru e-mailem potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaje vyplňujete v okamžiku přihlášení k této službě. Tento údaj slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami. Chcete-li následně změnit Vaše preference nebo se odhlásit z odběru, učiňte tak v odkazu v patičce newsletteru.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje mohou být zpracovány správcem, zaměstnancem správce, smluvním partnerem, který vykonává administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webových stránek. Ostatním subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Smazání osobních údajů

Uživatelé mohou požádat o smazání svých osobních údajů na e-mailové adrese redakce@zkola.cz. Požadavek můžete předat také v listinné podobě, případně osobně v sídle naší redakce na Střední průmyslové škole Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice. Pro zpracování Vašeho požadavku je nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Prohlášení správce osobních údajů

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • automatizovaně, prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.