Zpráva o rozvoji kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání

17. květen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Zpráva o rozvoji kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry vydalo publikaci Zpráva o rozvoji kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání.

Publikace vznikla jako druhý výstup projektu Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků. Cílem projektu bylo zvýšit kompetence učitelů implementovat prvky kariérového vzdělávání do výuky a tím rozvinout kvalitu podpory kariérového rozvoje žáků na škole. Projektu se zúčastnily tři základní školy z České republiky a dvě ze Slovenska.

Obsah dokumentu:

Úvod
Zpráva o rozvoji kariérového vzdělávání na základní škole a v předškolním vzdělávání 
1. Krátce ke koncepci kariérového poradenství a kariérového vzdělávání na základních školách v České republice a na Slovensku 
2. Výběr škol zúčastněných v projektu 
3. Naše pojetí koncepční práce na rozvoji kariérového vzdělávání 
3.1. Realizace workshopů
3.2. Mapování systému kariérového poradenství ve škole
3.3. Plán práce se žáky
3.3.1. Identifikace míry kariérového vývoje žáků
3.3.2. Příprava plánu práce se žáky
Definování rozvojového cíle 
4. Práce se žáky ve výuce 
5. Reflexe aktivit 
6. Setkání se školami v rámci projektu 
6.1. Setkání kariérových týmů
6.2. Sdílení se školami z regionu
7. Hodnocení a další kroky po skončení projektu 
8. Závěr 
Informace o metodičkách
Přílohy

Více informací o projektu a jeho výstupech najdete na webu Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.